Dịch Vụ Tận Tâm - Nâng Tầm Thương Hiệu

  Đăng kí thông tin

 • 450.000

Chi tiết

Phòng đôi ( 2 giường m6 ) - Thiên Trang 2

  đôi

  PHÒNG ĐÔI (2 giường m6): 450.000 đ

 • Phòng máy lạnh
 • Tủ quần áo
 • Wifi tốc độ cao

PHÒNG ĐÔI (2 giường m6): 450.000 đ

CÁC LOẠI PHÒNG KHÁC

Phòng 3 Giường - Thiên Trang 1
Phòng Đơn ( Giường m6 ) - Thiên Trang 2

  Giường đơn

  PHÒNG ĐƠN ( 1 giường m6): 350.000

 • Bàn làm việc
 • Phòng máy lạnh
 • Tủ quần áo
 • Wifi tốc độ cao

Phòng Đơn ( Giường m6 ) - Thiên Trang 2

PHÒNG ĐƠN ( 1 giường m6): 350.000

Đặt ngay 350.000
Phòng Đôi ( 2 Giường m6 ) - Thiên Trang 1

  Giường đôi

  PHÒNG 2 giường ( 2 giường m6): 400.000đ

 • Phòng máy lạnh
 • Tủ quần áo
 • Wifi tốc độ cao

Phòng Đôi ( 2 Giường m6 ) - Thiên Trang 1

PHÒNG 2 giường ( 2 giường m6): 400.000đ

Đặt ngay 400.000
Phòng đơn ( Giường m6 ) - Thiên Trang 1

  Giường đơn

  Phòng đơn: 300.000 đ

 • Bàn làm việc
 • Phòng máy lạnh
 • Tủ quần áo
 • Wifi tốc độ cao