Dịch Vụ Tận Tâm - Nâng Tầm Thương Hiệu

THIÊN TRANG 2

Phòng đôi ( 2 giường m6 ) - Thiên Trang 2

  đôi

  PHÒNG ĐÔI (2 giường m6): 450.000 đ

 • Phòng máy lạnh
 • Tủ quần áo
 • Wifi tốc độ cao

Phòng đôi ( 2 giường m6 ) - Thiên Trang 2

PHÒNG ĐÔI (2 giường m6): 450.000 đ

Đặt ngay 450.000
Phòng Đơn ( Giường m6 ) - Thiên Trang 2

  Giường đơn

  PHÒNG ĐƠN ( 1 giường m6): 350.000

 • Bàn làm việc
 • Phòng máy lạnh
 • Tủ quần áo
 • Wifi tốc độ cao

Phòng Đơn ( Giường m6 ) - Thiên Trang 2

PHÒNG ĐƠN ( 1 giường m6): 350.000

Đặt ngay 350.000